ห้องพ่นสี

ห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับดักเก็บสีฝุ่น สามารถนำกลับมาพ่นได้อีก
Visitors: 97,323