ห้องพ่นสีฝุ่นและเตาอบ

เรามีห้องพ่นสีสำหรับดักสีเพื่อเก็บกลับมาใช้ใหม่

   ห้องพ่นสีจะมีขนาดใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่พ่นสี

เตาอบสำหรับอบสีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 180-200ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุู องศา

   เตาอบความยาวจะยาวเท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ต้องการงานออกต่อวันเท่าไร

Visitors: 97,322