เกี่ยวกับเรา

 บริษัท เพาเดอร์กัน ฟินิชชิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 

บริษัทเรามีความชำนาญและเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่อง

พ่นสีฝุ่น  หากท่านต้องการปรึกษาทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง   

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

เรามีช่างที่มีความชำนาญทางด้านเทคนิคด้านเครื่องพ่นสีฝุ่น

มากว่า 5-10ปี
Visitors: 97,323